Fundacja PSP - Solidarni | Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
SOLIDARNI
Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Poprzez dofinansowanie umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków ratujących życie.

CELE FUNDACJI

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin, a w szczególności niesienie pomocy materialnej i finansowej:

– poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,

– poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,

– wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

– osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie.

Poznaj Statut Fundacji PSP
UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY

Funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin oraz wdowy (wdowcy) i dzieci osierocone przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Poznaj Regulamin
OGRANICZENIA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA POMOCY

Fundacja „Solidarni”

– nie udziela pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wnioskodawcy wynikających z jego zadłużenia,

– nie udziela pomocy w zakresie informowania o konsultacjach i usługach medycznych,

– nie udziela  pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej,

– nie udziela pożyczek.

Fundacja do czasu otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ  W LICZBACH

9
ILE LAT
ISTNIEJEMY?
1240
LICZBA OTRZYMANYCH WNIOSKOW
1370
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ
7962198
WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY W PLN
Poznaj historie naszych podopiecznych

SZUKASZ POMOCY?

Wnioskodawcą może być funkcjonariusz, pracownik, emeryt i renciści Państwowej Straży Pożarnej wdowy (wdowcy) strażaków,
którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku, gdy ww. osoby nie maja zdolności do czynności prawnych ich prawni opiekunowie.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie może samodzielnie podjąć czynności prawnych (np. jest nieprzytomny, w śpiączce itp.)
ich współmałżonek lub pełnoletnie dzieci, a w przypadku ich nie posiadania rodzice wnioskodawcy lub rodzeństwo.

krok 1.

Jeśli zapoznałeś się ze statutem, regulaminem świadczenia pomocy i spełniasz wymogi formalne, przejdź do kroku 2. W razie dodatkowych pytań, informacji itp. kontaktuj się z biurem fundacji.

krok 2.

Wyszukaj poniżej odpowiedni wniosek, wypełnij i odeślij na adres fundacji wraz z wymaganymi dokumentami.

krok 3.

Wnioski są rozpatrywane na zebraniach Zarządu Fundacji nie rzadziej, niż 1 raz na kwartał. Otrzymasz pocztą decyzję w Twojej sprawie.

Wybierz właściwy wniosek
WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY STATUTOWEJ

UWAGA

W związku ze zmianą Regulaminu przyznawania pomocy ujednolicony Wniosek wraz z niezbędnymi klauzulami RODO znajduje się w sekcji DOKUMENTY

Pobierz nowy wniosek

AKTUALNOŚCI

Otwórz archiwum wpisów

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

Cel: Działalność statutowa Fundacji

konto : 57 1940 1076 3111 2893 0000 0000

RS 0000430164

Poznaj naszych darczyńców