Fundacja PSP SOLIDARNI | Nowa kadencja – posiedzenie inauguracyjne
15991
post-template-default,single,single-post,postid-15991,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Nowa kadencja – posiedzenie inauguracyjne

08 lut Nowa kadencja – posiedzenie inauguracyjne

Posiedzenie inauguracyjne Fundacji „Solidarni” z udziałem Komendanta Głównego PSP

W dniu 8 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie powołanych na nową kadencję organów statutowych Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”.

W posiedzeniu brali udział:

– Rada Fundacji, którą tworzą Przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP: Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”, Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa, 

– Zarząd Fundacji, której skład w nowej kadencji jest następujący: Prezes Zarządu Radosław Pełka (ZZS „Florian”), Wiceprezesi Zarządu: Piotr Ciosek (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa) oraz Tomasz Richert (KSP NSZZ „Solidarność”), Członkowie Zarządu: Andrzej Skomra (KSP NSZZ „Solidarność”), Andrzej Drzewiecki (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa”), Tomasz Podolski (ZZS „Florian”),

– Komisja Rewizyjna: Zbigniew Rogodziński (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa), Tomasz Łobos (KSP NSZZ „Solidarność”), Grzegorz Obara (ZZS „Florian”).

Na zaproszenie Rady Fundacji w spotkaniu udział wziął nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP oraz kpt. Edyta Jobda reprezentująca Gabinet Komendanta Głównego PSP, która od lat współpracuje z Fundacją „Solidarni”.

Posiedzenie otworzył Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarni”, Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, a następnie przywitał obecnych na posiedzeniu i przedstawił poszczególnych członków organów statutowych Fundacji. W składach tych organów znalazły się zarówno osoby już bardzo doświadczone w pracy w Fundacji, jak i osoby, które dotychczas nie miały takiego doświadczenia, ale z pewnością mogą wnieść nowe spojrzenie i świeżość w pracy Fundacji. 

Przewodniczący Rady Fundacji na ręce przedstawicieli związków zawodowych złożył podziękowania za dotychczasową pracę  dla osób, które w poprzedniej kadencji realizowały zadania w organach statutowych tj. kol. Jackowi Piwińskiemu, Markowi Garniewiczowi, Oktawiuszowi Żebrowskiemu, Cezaremu Krysiakowi. 

Rada Fundacji zgodnie podkreśliła, że będzie podejmować wspólne działania skierowane na wsparcie działalności Fundacji, w szczególności udzielania wszelkiej możliwej pomocy dla inicjatyw Zarządu Fundacji.

Następnie w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Fundacji Radosław Pełka odniósł się do następujących kwestii:

– podziękował Radzie Fundacji (tj. Krzysztofowi Oleksakowi, Bartłomiejowi Mickiewiczowi oraz Krzysztofowi Hetmanowi) za obdarzenie dużym zaufaniem i jednomyślne powierzenie funkcji Prezesa Fundacji,

– przedstawił informację o działalności statutowej Fundacji oraz skali udzielanej pomocy. Warto podkreślić, że Fundacja udziela corocznie pomocy statutowej na kwotę przekraczającą 1 mln zł. W ostatnich 9 latach łączna pomoc udzielona dla poszkodowanych strażaków i pracowników  PSP oraz członków ich rodzin wyniosła niemal 8 mln zł.

-przedstawił plany na dalszą działalność Zarządu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. zorganizowania nowego zespołu, w tym merytorycznie opracowującego wnioski oraz zapewniającego obsługę księgową i prawną, a także plany ściślejszej i intensywniejszej współpracy, w tym wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych – związki zawodowe do 31 marca 2022 r. przekażą Zarządowi Fundacji wnioski i uwagi do statutu Fundacji,
  2.  popularyzacji działalności Fundacji w strukturach Państwowej Straży Pożarnej wśród strażaków i pracowników cywilnych PSP poprzez ścisłą współpracę ze strukturami Związków Zawodowych, Kierownictwem PSP na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, poprawienia wizualizacji działalności Fundacji w mediach,
  3. podjęcia działań w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego – 1%,
  4. kontynuowania współpracy z głównym donatorem Fundacji tj. PZU S.A. oraz rozszerzenie współpracy o inne firmy ubezpieczeniowe, które działają w PSP.

Pan Komendant Główny nadbryg. Andrzej Bartkowiak podkreślił potrzebę funkcjonowania i ugruntowaną rolę Fundacji „Solidarni” w strukturach PSP oraz zapewnił o udzielaniu przez Kierownictwo PSP wszelkiego możliwego wsparcia dla działalności organów statutowych. Niezwłocznie zostaną podjęte działania, aby we wszystkich województwach wyeksponować dla strażaków oraz pracowników naszej formacji działalność Fundacji „Solidarni”.