Fundacja PSP - Solidarni | Władze
15659
page-template-default,page,page-id-15659,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Władze

Zarząd Fundacji

Zarząd jest jedynym organem kierującym całokształtem działań Fundacji a jednocześnie reprezentującym Fundację na zewnątrz. Wszelkie decyzje Zarządu są podejmowane kolegialnie w formie uchwał.
Zarząd sprawuje pieczę nad majątkiem Fundacji, jest organem właściwym do zawierania umów, i opracowywania regulaminów. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Skład obecnej, 2 kadencji przedstawia się następująco:

Marek GARNIEWICZ

Prezes Zarządu

Jacek PIWIŃSKI

Wiceprezes Zarządu

Oktawiusz ŻEBROWSKI

Wiceprezes Zarządu

Tomasz PODOLSKI

Członek Zarządu

Piotr CIOSEK

Członek Zarządu

Bartłomiej MICKIEWICZ

Członek Zarządu

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem opiniującym i stanowiącym wewnętrzne przepisy. Do jej kompetencji należy m.in. powoływanie i odwoływanie członków innych organów statutowych. Składa się z osób Przewodniczących wszystkich 3 central związkowych działających w strukturach PSP, które są jednocześnie Fundatorami. Funkcja Przewodniczącego Rady jest rotacyjna, zmiana następuje co roku w styczniu. W roku obecnym skład Rady jest następujący:

Robert OSMYCKI

Przewodniczący Rady

Krzysztof OLEKSAK

Członek Rady

Krzysztof HETMAN

Członek Rady

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru nad działalnością pozostałych organów statutowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele Fundatorów, kadencja trwa 3 lata – podobnie jak kadencja Zarządu Fundacji. Na chwilę obecną:

Jacek GĘBKA

Przewodniczący Komisji

Zbigniew ROGODZIŃSKI

Członek Komisji

Tomasz  ŁOBOS

Członek Komisji

Członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży w sposób określony Regulaminem.