Fundacja PSP SOLIDARNI | Sprawozdanie finansowe za rok 2013
15668
post-template-default,single,single-post,postid-15668,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

19 kwi Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „SOLIDARNI” za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

 

1) Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529 ze zm./

2) Dane o fundacji:

Nazwa: Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej    Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „SOLIDARNI”

Siedziba: mieści się w pok. 24b budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38.

Adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjapsp.pl, biuro@fundacjapsp.org.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4 września 2012 r.

Nr KRS: 0000430164

Nr Regon: 146293150

NIP:

tel: 535961881, 796961881

strona WWW: fundacjapsp.org.pl

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

Prezes Zarządu…………………………………………………….. Piotr Julian CHMIELARZ

Wiceprezes Zarządu…………………………………………………….. Piotr Ignacy CIOSEK

Wiceprezes Zarządu Dariusz Mieczysław ŁAZARCZYK do dnia 8 kwietnia

Wiceprezes Zarządu ………………….. Oktawiusz ŻEBROWSKI od dnia 8 kwietnia

Członek Zarządu……………………………………………………….. Marek GARNIEWICZ

Członek Zarządu………. ………………….. Jarosław NOWAK do dnia 8 kwietnia

Członek Zarządu ………………………………. Tomasz PODOLSKI od dnia 8 kwietnia

Członek Zarządu………………………………………………….. Jacek Walenty PIWIŃSKI

4) Cele statutowe fundacji:

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej w skrócie PSP, oraz członków ich rodzin, a w szczególności:

1) udzielanie pomocy materialnej i finansowej osobom uprawnionym:

  1. a) poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
  2. b) poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
  3. c) wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  4. d) osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie,

2)  podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej wśród funkcjonariuszy i pracowników PSP,

3)  podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i wspierania nauki wśród dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby,

4)  podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia idei wolontariatu,

5)  działalność społeczna polegająca na podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz      popularyzacji celów Fundacji.

 

Realizacja celów statutowych odbyła się na 8 posiedzeniach Zarządu w dniach: (22–24 stycznia, 19–21 marca, 16–17 kwietnia, 16 maja, 25–27 czerwca, 04–06 września, 08–10 października, 04–05 grudnia), na których rozpatrzono ogółem: 98 wniosków o przyznanie pomocy oraz podjęto 22 uchwały dot. działalności statutowej. Wydano 96 decyzji o przyznaniu pomocy, 93 wnioski rozpatrzono pozytywnie.

W dniu 28 grudnia uruchomiono witrynę internetową pod adresem www.fundacjapsp.org.pl.

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

Bezzwrotną pomoc finansową w roku 2013 otrzymało 70 strażaków i pracowników PSP na łączną kwotę 263 729,99 zł. Pomoc przeznaczona była na:

– leczenie i rehabilitację;

– leczenie wysokopłatne;

– zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i środków sanitarnych.

Pomoc udzielono w formie zapomogi:

5.1.1 Dzieciom funkcjonariuszy i pracowników PSP, które doznały trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Kamil 3 500 zł KM PSP Konin wielkopolskie 01/2013
2. Kamila 2 200 zł KP PSP Koło wielkopolskie 03/2013
3. Weronika 2 000 zł KM PSP Tarnów małopolskie 04/2013
  – ” – 4 000 zł – ” – – ” – 44/19/2013
4. Radosław 6 000 zł KM PSP Jastrzębie Zdrój śląskie 06/2013
5. Dorota 1 000 zł SA PSP Kraków małopolskie 08/2013
6. Wiktor 1 500 zł KM PSP Słupsk pomorskie 09/2013
7. Miłosz 2 200 zł KG PSP Warszawa mazowieckie 11/2013
8. Dariusz 5 000 zł KM PSP Częstochowa śląskie 16/12/2013
9. Patryk 5 000 zł KM PSP Gdynia pomorskie 17/12/2013
10. Ewa 8 000 zł KM PSP Warszawa mazowieckie 22/12/2013
11. Paulina 2 200 zł KM PSP Opole opolskie 27/16/2013
12. Konrad 5 000 zł KM PSP Leszno wielkopolskie 29/16/2013
13. Przemysław 9 000 zł KM PSP  Nowy Sącz małopolskie 33/16/2013
14. Martyna 2 000 zł KP Żywiec śląskie 36/16/2013
15. Adam 2 000 zł KP Krosno Odrzańskie lubuskie 40/18/2013
16. Krzysztof 2 200 zł KM PSP  Siedlce mazowieckie 42/19/2013
17. Maciej 1 000 zł KM PSP  Włocławek kujawsko-pomorskie 47/19/2013
18. Zuzanna 4 000 zł KP PSP  Kołobrzeg zachodniopomorskie 49/19/2013
19. Michał 2 200 zł KW PSP  Toruń kujawsko-pomorskie 50/19/2013
20. Blanka 1 500 zł KP PSP  Łęczyca łódzkie 51/19/2013
21. Kamil 2 200 zł KM Toruń Kujawsko-pomorskie 61/25/2013
22. Zuzanna 5 000 zł KM Tarnowskie Góry śląskie 63/25/2013
23. Paulina 5 000 zł KP Pajęczno łódzkie 64/25/2013
24. Zofia 6 000 zł SA PSP Poznań wielkopolskie 65/25/2013
25. Natalia 5 000 zł KM Płock mazowieckie 66/25/2013
26. Hubert 2 000 zł KP PSP  Iława warmińsko-mazurskie 67/25/2013
27. Alicja 2 000 zł KP Leszno wielkopolskie 68/25/2013
28. Julia 6 000 zł KP  PSP Sieradz łódzkie 69/25/2013
29. Mateusz 2 000 zł KP PSP Zduńska Wola łódzkie 73/28/2013
30. Krzysztof 3 500 zł KP PSP  Milicz dolnośląskie 76/28/2013
31. Wiktoria 1 000 zł KP PSP  Inowrocław kujawsko-pomorskie 77/28/2013
32. Aniela 8 000 zł KP PSP Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie 85/28/2013
33. Konrad 4 000 zł KP PSP  Staszów świętokrzyskie 86/28/2013
34. Antonina 2 000 zł KP  PSP Otwock mazowieckie 88/28/2013
Razem 125 200 zł

5.1.2 Funkcjonariuszom i pracownikom PSP, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Dariusz 2 000 zł KP PSP Ostróda warmińsko- mazurskie 02/2013
2. Józef 1 100 zł KP PSP w Czarnkowie wielkopolskie 07/2013
  – ” – 1 500 zł – ” – – ” – 83/28/2013
3. Paweł 9 000 zł SA PSP Kraków małopolskie 10/2013
4. Andrzej 750 zł KP PSP Pabianice łódzkie 13/2013
5. Grzegorz 5 000 zł KP PSP Biała Podlaska lubelskie 14/2013
6. Adrian 2 000 zł KP PSP Lubliniec śląskie 20/12/2013
7. Krzysztof 3 500 zł KP PSP Łowicz łódzkie 28/16/2013
8. Paweł 3 500 zł KM PSP Słupsk pomorskie 30/16/2013
9. Michał 8 000 zł KP PSP Łowicz łódzkie 31/16/2013
10. Krzysztof 7 000 zł KM PSP Nowy Sącz małopolskie 32/16/2013
11. Arkadiusz 1 500 zł KM PSP Łódź łódzkie 34/16/2013
12. Hanna 2 200 zł KP PSP Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 35/16/2013
13. Mirosław 10 000 zł KM PSP Włocławek kujawsko -pomorskie 41/19/2013
14. Paweł 4 000 zł KP PSP Trzcianka wielkopolskie 45/19/2013
15. Sławomir 500 zł KP  PSP Działdowo warmińsko mazurskie 46/19/2013
16. Łukasz 4 000 zł KP  PSP  Kłobuck śląskie 48/19/2013
17. Andrzej 2 000 zł KP  PSP Żywiec śląskie 52/19/2013
18. Krzysztof 3 000 zł KM PSP Gdynia pomorskie 70/25/2013
19. Sebastian 2 000 zł KP PSP  Krotoszyn wielkopolskie 74/28/2013
20. Paweł 2 200 zł KP  PSP  Żywiec śląskie 75/28/2013
21. Krzysztof 2 000 zł KP PSP Piotrków Trybunalski łódzkie 78/28/2013
22. Sławomir 3 500 zł KM PSP  Nowy Sącz małopolskie 81/28/2013
23. Sebastian 1 500 zł KM PSP  Gdynia pomorskie 82/28/2013
24. Stanisław 2 000 zł KP PSP  Piotrków Trybunalski łódzkie 84/28/2013
25. Jarosław 5 000 zł KP PSP  Kutno łódzkie 87/28/2013
26. Roman 2 000 zł KP PSP  Opatowiec świętokrzyskie 89/29/2013
Razem 90 750 zł

5.1.3 Współmałżonkom funkcjonariuszy i pracowników PSP, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Małgorzata 10 000 zł KP PSP Bochnia małopolskie 12/2013
2. Maja 9 000 zł KP PSP Poddębice łódzkie 18/12/2013
3. Renata 1 200 zł KP PSP Kłodzko dolnośląskie 19/12/2013
4. Hanna 10 000 zł KP PSP Krapkowice opolskie 21/12/2013
5. Agata 5 000 zł KM PSP Warszawa mazowieckie 43/19/2013
6. Jadwiga 1 500 zł KW PSP Wrocław dolnośląskie 53/19/2013
7. Zbigniew 500 zł KP PSP Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 62/25/2013
8. Katarzyna 4 000 zł KP PSP Myślenice małopolskie 79/28/2013
9. Elżbieta 2 000 zł KP PSP Jasło podkarpackie 80/28/2013
Razem 43 200 zł

5.1.4 Dzieciom osieroconym przez strażaka, który zginął w roku 2013 w czasie pełnienia służby.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Szymon 2 000,00 zł KP PSP Łask łódzkie 60/24/2013
2. Anita 2 000,00 zł KP PSP Łask łódzkie 60/24/2013
3. Szymon 579,99 zł KP PSP Łask łódzkie 60/24/2013
Razem 4 579,99 zł

 

POMOC RZECZOWA

W roku 2013 udzielono pomoc rzeczową 2 funkcjonariuszom PSP, 2 emerytom PSP na łączną sumę 39 500,55 zł

Zakupiono:

5.2.1 Jeden lekki wózek inwalidzki oraz dwa łóżka obrotowe, ww. sprzęt przekazano w użytkowanie funkcjonariuszowi PSP i emerytowanym funkcjonariuszom PSP, którzy doznali trwałej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Artur 19 750 zł KM PSP  PSP Konin lubelskie 23/13/2013
2. Grzegorz 8 000 zł KP PSP  Biała Podlaska lubelskie 39/17/2013
3. Dariusz 8 000 zł KP PSP  Nysa opolskie 54/20/2013
Razem 35 750 zł

 

5.2.2 Zestaw do komunikacji alternatywnej oraz komunikator Go Talk 9 dla dziecka funkcjonariusza PSP, które doznało trwałej utraty zdrowia w wyniku choroby.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Kacper 2 991,55 zł KP PSP  Będzin śląskie 24/13/2013
2. – ” – 759 zł – ” – – ” – 24/13/2013
Razem 3 750,55 zł

Powyższy sprzęt i zestaw został przekazany w użytkowanie podopiecznym w użytkowanie. Amortyzacja sprzętu używanego przez podopiecznych wynosi 6 658,82 zł.

 

ZAKUPY USŁUG MEDYCZNYCH REHABILITACJI ORAZ TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH PRZEZ FUNDACJĘ

W roku 2013 Fundacja na opłacenie usług medycznych dzieci i funkcjonariuszy PSP wydała 56 232 zł w tym;

W roku 2013 opłacono zabiegi medyczne na łączną kwotę 34 900 zł

– 2 dzieci funkcjonariuszy PSP,

– 2 funkcjonariuszom PSP.

Opłacono zabiegi medyczne:

5.3.1 Dla dzieci funkcjonariuszy PSP, które doznały trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Daniel 7 700 zł KP PS  PSP Kościan wielkopolskie 05/2013
2. Aleksandra 10 000 zł KG PS Warszawa mazowieckie 38/17/2013
   Razem 17 700 zł      

5.3.2 Funkcjonariuszy PSP, którzy doznali trwałej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Rafał 9 200 zł KP PSP  w Kościanie wielkopolskie 15/2013
2. Waldemar 8 000 zł KP  PSP Racibórz śląskie 56/21/2013
   Razem 17 200 zł      

 

W roku 2013 opłacono rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne na łączną

kwotę 21 332 zł

– 5 dzieci funkcjonariuszy PSP,

– 1 funkcjonariuszowi PSP.

 

Opłacono rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne:

5.3.3 Dzieciom funkcjonariuszy PSP, które doznały trwałej utraty zdrowia w wyniku choroby.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Patryk 4 700 zł KM PSP  Gdynia pomorskie 24/13/2013
2. Kamila 4 000 zł KM PSP  Bielsko Biała śląskie  37/17/2013
3. Martyna 2 117 zł KM  PSP Gdynia pomorskie 55/21/2013
4. Michał 6 490 zł KM  PSP Lublin lubelskie 72/27/2013
5. Aniela 1 260 zł KP  PSP Aleksandrów Kujawski Kujawsko-pomorskie 95/31/2013
   Razem 18 567zł      

5.3.4 Funkcjonariusza PSP, który doznał trwałej utraty zdrowia w wyniku choroby

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Jarosław 2 765 zł KM PSP  Warszawa mazowieckie 93/31/2013
  Razem 2 765 zł      

 

UMORZONO POŻYCZKI

5.4.1 Umorzone spłaty pożyczek (zaciągniętych w Funduszu Pomocy)  8 emerytowanym funkcjonariuszom PSP, z uwagi na sytuacje materialną i potrzeby finansowe związane z trwałą utratą zdrowia w wyniku choroby lub wypadku.

Lp. Imię Kwota pomocy Jednostka
organizacyjna PSP
Województwo Nr decyzji
1. Zygmunt 800 zł KM PSP Gdańsk pomorskie 26/14/2013
2. Sławomir 6 000 zł KP PSP  Golub-Dobrzyń kujawsko- pomorskie 57/22/2013
3. Jacek 10 600 zł KM PSP  Bydgoszcz kujawsko -pomorskie 58/22/2013
4. Dariusz 2 800 zł KM PSP  Toruń kujawsko -pomorskie  59/23/2013
5. Krzysztof 5 400 zł KP PSP Skierniewice łódzkie 71/26/2013
6. Paweł 3 630 zł KP PSP  Kutno łódzkie 90/30/2013
7. Jerzy 4 800 zł KP PSP  Piotrków Trybunalski łódzkie 91/30/2013
8. Mateusz 7 200 zł KP PSP  Mogilno kujawsko pomorskie 92/30/2013
Razem 41 230 zł

Fundacja z dniem 01.01.2013r. otrzymała dotacje z Funduszu Pomocy Poszkodowanym Ratownikom w wysokości 221 530,00zł (należności krótkoterminowe- pożyczki) Umorzono z powyższej kwoty 41 230,00zł. Podopieczni spłacili pożyczki w 2013r w kwocie 56 640,00zł pozostaje do spłaty 123 660,00zł (inwestycja krótkoterminowa spłaty pożyczek).

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

W roku sprawozdawczym nie odnotowano zdarzeń prawnych o skutkach finansowych w rozumieniu §2  pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 08 maja 2001r.

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku sprawozdawczym w rozumieniu §2  pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 08 maja 2001r.

 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody ogółem:………………………………………………………………………… 384 256,57 zł

W tym:

– ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: ………………………….. 0,00 zł

a/ spadków: …………………………………………………………………….. 0,00 zł

b/ zapisów: ……………………………………………………………………… 0,00 zł

c/ darowizn: (zobowiązania pożyczkobiorców przekazane przez Fundusz Pomocy i darowizny)………………………….. 229 295,00 zł

d/ zbiórek publicznych ……………………………………………………… 0,00 zł

e/ źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy) …… 0,00 zł

f/ oprocentowania rachunków bankowych …………………. 86 214,91 zł

g/ loterii ………………………………………………………………………….. 0,00 zł

h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych ………… 0,00 zł

i/ działalności gospodarczej ……………………………………………… 0,00 zł

j/ inne rodzaje dochodów (dywidenda PZU -19913,81 zł i  dywidenda ERGIO HESTIA – 48832,85 zł) ………………………….. 68 746,66 zł

9) Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem: ……………………………………………………………………………… 387 893,46 zł

W tym:

a/ realizacji celów statutowych fundacji ………………………………………… 367 850,81 zł

b/ wydatków administracyjnych ……………………………………………………… 20 042,45 zł

w tym:

– czynsze za biuro ………………………………………………………………………… 1 168,97 zł

– opłaty telefoniczne i internetowe ……………………………………………………. 684,20 zł

– opłaty pocztowe ……………………………………………………………………………….. 0,00 zł

– delegacje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ……………………….. 7 013,14 zł

– umowa zlecenie …………………………………………………………………………. 2 400,00 zł

– opłat sądowa ………………………………………………………………………………… 150,00 zł

– księgowość – …………………………………………………………………………….. 5 687,00 zł

– opłaty bankowe …………………………………………………………………………….. 391,80 zł

– zakupy do biura Fundacji ……………………………………………………………. 2 547,34 zł

c/ działalności gospodarczej ……………………………………………………………………. 0,00 zł

d/ pozostałe koszty …………………………………………………………………………………. 0,20 zł

Reasumując: stosunek wydatków statutowych (367 850,81 zł) do poniesionych kosztów administracyjnych (20 042,45 zł) wyniósł 5,45%

10) Informacje o osobach zatrudnionych.

W roku sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.

11) Informacje o wynagrodzeniach.

W roku sprawozdawczym fundacja nie wypłacała wynagrodzeń.

12) Informacje o udzielonych pożyczkach:

Podstawa statutowa $ 13 ust.1 pkt 1 do nie udzielenia pożyczek: nie udzielano pożyczek pieniężnych.

13) Informacje o posiadanym majątku:

  1. a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
1 Bieżący rachunek bankowy Credit Agricole 29 465,73zł
2 Bieżący rachunek bankowy ING Bank Śląski 65,00zł
3 Rachunek lokaty Credit Agricole 529 500,00zł
4 Rachunek Lokaty ING Bank Śląski SA 1 148 181,79zł

 

  1. b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:

Fundacja nie posiadała papierów wartościowych w badanym okresie.

  1. c) Informacje o nabytych nieruchomościach:

Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości w badanym okresie.

  1. d) Informacje o nabytych środkach trwałych:

Zestaw do komunikacji alternatywnej Mówik PRO 1,21a…………………….. 2 991,55 zł

Komunikator Go Talk 9+…………………………………………………………………….. 759,00 zł

Wózek inwalidzki PANTHERA X……………………………………………………. 19 500,00 zł

Łóżko rehabilitacyjne obrotowe………………………………………………………… 8 000,00 zł

Łóżko rehabilitacyjne………………………………………………………………………. 8 000,00 zł

Wymienione środki trwałe użytkowane są przez podopiecznych Fundacji.

 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

15) Informacje o wysokości rocznego wynagrodzenia:

a/ członków zarządu

nie wypłacano wynagrodzeń dla członków zarządu

b/ członków innych organów fundacji

nie wypłacano wynagrodzeń dla członków innych organów fundacji

c/ osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą

Fundacja nie prowadzi dzielności gospodarczej

16)  Wydatki  na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia:

Od listopada 2013 roku zatrudniano jedną osobę na podstawie Umowy Zlecenie kwota wynagrodzenia za rok 2013 – 2 400,00 zł

17) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja na bieżąco dokonuje płatności z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych. W obowiązujących terminach składane są deklaracje do właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS.

18) Informacje o kontrolach i ich wynikach.

W okresie sprawozdawczym w fundacji przeprowadzono kontrolę wewnętrzną, przez Komisję Rewizyjną. Zakres kontroli obejmował:

Kontrola i analiza sprawozdania finansowego Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej Oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni”.

Wynik Kontroli:

Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie i nie wniosła uwag do przedstawionych materiałów.

Komisja Rewizyjna Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej Oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji.

 

Na tym sprawozdanie zakończono.